De fleste av dagens boformer er et kortvarig eksperiment i et historisk perspektiv. Jordskifte loven av 1821 var en del av politiske reformer frem til ca. 1920 fjernet en sosial boform med lange tradisjoner i Norge. Landsloven av 1274, som vi feirer i år bidro til at vi fikk den norske landsbyen, klyngetun med arbeidsdeling, livsdeling og gjestfrihet. Det var en norsk form for coworking, coliving og hospitality i bygdesamfunn og fiskersamfunn. Klyngetun er den mest vanlige norske boformen i et historisk perspektiv, som er ukjent for de fleste.

Det er rart hvor fort vi blir historie løse. Håper at historien nå gjentar seg med flere forskjellige sosiale boformer, som er tilpasset samfunnsutviklingen. Det er milliarder å spare for det offentlige, på at flere av oss bor sosialt. Forskning og analyser viser at et det som gjør livet verdt å leve, gjør at vi er friske og lever lenge. E-helse gir flere brukere av ressurser, men sosiale boformer gir flere givere av ressurser og vi er til nytte hele livet. Det er enklest for deg å gi frivillighet i ditt nabolag.

Verdibidraget av det frivillige arbeidet til seniorer var 29Mrd kroner i 2019. Verdibidraget øker betydelig ved tilrettelegging for at vi enkelt kan utgjøre en ressurs på tvers av alle generasjoner i nærheten av våre hjem. Slik samfunnet er organisert i dag går vi glipp av menneskelige ressurser og medmenneskelighet i nabolag. I alle generasjoner er det ubrukte ressurser og noen generasjoner som i dag ikke er en ressurs, kan bli en ressurs. Vi kan bidra til å forløse en menneskelig ressurs hos alle generasjoner og det er enklest å frigjøre den ressursen i nabolag.

Transportbehov ekskluderer de minste og de eldste i samfunnet.  Det er en av grunnene til at2/3 av de eldre ikke gir frivillighet. Norske pensjonisters bidrag til samfunnet gjennom frivillig innsats er årlig verdt 29 milliarder, når 1/3av de eldre deltar aktivt i frivillighet. Det er et uforløst potensial for økt frivillighet i nabolag verdt milliarder!

Jeg anbefaler dere å lese boken Klyngetunet - Den norske landsbyen. To av de mest autentiske Klyngetunene er Agatunet og Håvrå.

Jordskifte loven av 1821 og politiske reformer utraderte denne boformen. Aftenpost stiller spørsmålet i artikkelen «hva var det som gikk tapt»?