Sosial bærekraft i nabolag

Bærekraft

Det mest bærekraftige arealet er det vi ikke trenger å bygge, med deling av arealer og lokaler i nabolag

Nærheten deler arealressurser

Nærheten lokalet brukes til en symbiose mellom 3 konsepter; Nærkontoret.no, Nærværet.no og Nærvert.no – som har mest arealbehov på ulike tidspunkt (Dagtid, kveld og helg). De markedsføres hver for seg, men de deler mer enn 90% av Nærheten lokalet med hverandre og andre formål som har behov på ulike tidspunkt. Det gir lavere investering pr formål og høyere omsetning pr kvadratmeter. Vi får også fleksible næringsarealer, som er verdiskapende og bærekraftig.

Nærheten redusert klimaavtrykk og investering med mer enn 50%

Det kan økes med den eiendomsteknologien (PropTech) vi bruker, fordi vi kan bruke andre ledige lokaler i nabolaget. Gjenbruk av inventar, byggematerialer og bygningskonstruksjoner er på manges lepper. Nærheten er også gjenbruk av arealer og lokaler i nabolaget. Det gir flere tilbud i nabolag. Det reduserer transportbehov og nabolag blir mer aktive og trygge.

Nærheten adresserer flere bærekraftsmål

Grunnet vektlegging av bærekraftsmål nr. 17. Gjennom samarbeid blir etablerte løsninger og samfunnsstrukturer utfordret. Resultatet av samarbeid er mer helhetlige løsninger og deling av ressurser, det gir også god økonomisk bærekraft. Symbolpolitikk er ofte ikke økonomisk bærekraftig. Det undergraver respekten for en nødvendig bærekraftig utvikling.

Nabolag symbiose

Nærheten er en nabolag symbiose mellom Co-working, Co-living og Hospitality som skaper en aktiv møteplass, dag, kveld og helg som reduserer ensomheten og demper belastingen av eldrebølgen. Et arealformål får bedre bærekraft på grunn av et annet arealformål og får enda bedre økonomi grunnet det tredje og det fjerde. Fordi symbioser gir flere kontantstrømmer.

Gjenbruk av Nærheten lokalet

En sommer restaurant kan også gjenbruker arealene i Nærheten, hvis området er en turistdestinasjon. Da får vi også utnyttet lokalene effektivt hele året. Fordi arealbehovet til Nærheten er i motsatt fase av reiselivsnæringen. Fra september til mai er høysesong for Nærheten lokalene. Da er de fleste sommerrestaurantene stengt for sesongen.

Ved å klikke på "Godta alle informasjonskapsler" godtar du lagring av informasjonskapsler på enheten din for å forbedre nettstedets navigering, analysere bruken av nettstedet og hjelpe til med markedsføringstiltakene våre. Se vår personvernerklæring for mer informasjon.