gjestfrihet i nabolaget og en ressurs i nærheten -gjør det enkelt å gi frivillighet i nærheten av boliger - eldrebølgen er en ressurs i nærheten

Nærvert.no

Nærvert - Frivillighet i nabolaget – Enkelt å gi frivillighet i nærheten av hjemmet.

Bli en Nærvert og bidra til å forme ditt nabolag, som former deg og dine kjære.

Forskning konkluderer med at gode relasjoner gjør at vi har bedre helse og lever lengre.

Det er naturlig å snakke med en som du ser er en Nærvert

Vi har mange uskrevne regler i samfunnet. En av dem er at det er unaturlig å snakke med fremmede eller folk du ikke kjenner godt. Forskning og analyser viser at denne regelen foringer vår helse og livskvalitet som reduserer vår levealder. Vi lever i et land som skårer høyt på tillit. Derfor ønsker vi å etablere en ny regel i samfunnet. Regel 1. Det er naturlig å snakke med en som du ser er en Nærvert og bygge relasjoner i nabolaget. Vi lager en struktur og nabolaget lager en kultur for Nærvert i nabolaget. Hvordan ønsker du å tilkjennegi at du er en Nærvert utendørs og innendørs? Ønsker du å bidra? Vi håper å høre fra deg.

Flertallet av oss bor slik at vi får for lite sosial integrasjon i hverdagen.

Mange opplever at det er vanskelig å bygge sosiale nettverk i nærheten av hjemmet, med andre enn andre hundeiere og andre barneforeldre. Som Nærvert er det enkelt å bygge nye sosiale nettverk i nabolaget.

Det er enklest å gi og få frivillighet i ditt nabolag

Nærvert har primært tilholdssted i Nærheten lokalet og er tuftet på frivillighet av de som ønsker å være en ressurs for andre uavhengig av alder. Nærmiljøet former hvordan Nærvert blir organisert for å dempe belastingen av eldrebølgen og gjøre alle i nabolaget til en ressurs hele livet og redusere ensomheten i nabolaget og gjøre nabolaget mer mangfoldig.

Transportbehov ekskluderer de minste og de eldste i samfunnet

Det er en av grunnene til at 2/3 av de eldre ikke gir frivillighet. Norske pensjonisters bidrag til samfunnet gjennom frivillig innsats er årlig verdt 29 milliarder.

Det er et uforløst potensial for økt frivillighet i nabolag verdt milliarder!

De gode møteplassene for uorganisert og uformell frivillighet må være i nabolag. Frivillig arbeid totalt er verdt 78 milliarder kroner i året.

Medvirkning med Nærvert

Nærvert kan etableres i nabolag, før Nærheten lokalet er bygget. Det kan brukes til medvirkning av Nærkontoret.no og Nærværet.no som skal realiseres i Nærheten lokalene som også skal bli er et tilholdssted for Nærvert.no

Nærvert kan gjenbruke ledige lokaler i nabolag

I tillegg til å være en dele av Nærheten lokalet, kan Nærheten PropTech benyttes til gjenbruke ledige lokaler i nabolaget til Nærvert.no. Det vil bidra til et bedre mangfoldet i nabolag og bidra til å  redusere stigmatisering i samfunnet.

Sosiale boformer er urnorsk

Sosiale boformer som i dag oppleves som unorsk er egentlig urnorsk og en del av vår kulturarv. Landsloven av 1274 la grunnlaget for den mest vanlige boformen i Norge frem til vår tid, som var en form for "coworking, coliving og hospitality" i bygdesamfunn. Politiske reformer fra starten av 1800 tallet har gjort noe som er urnorsk, til noe som er fremmed og unorsk.

Vi feirer 750 års jubileum for Landsloven av 1274

Magnus VI Lagabøte Håkonsson som var konge av Norge i perioden fra 1263 til 1280. Tilnavnet «Lagabøte», det vil si «Lovforbedreren», fikk han fordi han «bøtte» på lovene i Norge. Først reviderte han de gamle landskapslovene, deretter ble en ny landslov, felles for hele landet, utarbeidet. Den ble vedtatt på tingene i årene 1274 (Landsloven) og 1276 (Byloven). Magnus Lagabøte sto også for den første Allmennings loven, som bokstavelig la grunnen for vår tids offentlige territorium, frie områder til allmenn disposisjonsrett. I år er det mange arrangementer som feirer at det er 750 år siden landsloven. Lagabøtes lovarbeid er en «merkestein» i europeisk rettshistorie i middelalderen. Han endret på mange måter Norge til et land med likeverd og deling som formet den mest vanlige boformen i Norge , som vi har glemt.

Ved å klikke på "Godta alle informasjonskapsler" godtar du lagring av informasjonskapsler på enheten din for å forbedre nettstedets navigering, analysere bruken av nettstedet og hjelpe til med markedsføringstiltakene våre. Se vår personvernerklæring for mer informasjon.