Nærheten-teamet

Thor

Frøystad

Thor

prosjektleder

Thor har hovedansvaret for konsept og stedstilpasningen av nye lokasjoner av Nærheten.no

Den "nye normalen" er mer mangfold og tilbud i nærheten av hjemmet

Thor Frøystad
Awards

Konseptutvikling

Thor har vært på en reise fra design av produkter som fikk rekordlang levetid i markedet grunnet et brukergrensesnitt som satte brukeren i fokus, til byutviklings- og eiendoms-konsepter som også setter brukerne i fokus.

Med design, bygg og møbler i genene

Konseptutvikling innen boformer og byutvikling er hans hjemmebane.

Han er tverrfaglig og nytenkende med målsetning om å finne bærekraftige løsninger som dekker mange behov, som også gir økonomisk bærekraft. Han blir frustrert av politisk bærekraftig symbolpolitikk, som ikke er økonomisk bærekraftig.

En rød tråd i hans karriere er å jobbe med løsninger som gjør livet enklere og bedre for mennesker. Han ønsker nå å bidra med sin tverrfaglighet i nabolag for at alle generasjoner får et godt liv i nærheten av sin bolig.

Nærheten er utviklet for å kunne realisere funnene og verdiene som er avdekket gjennom forskning på det gode liv hele livet.

Hen er spesielt opptatt av bærekraftsmål nr. 17. Samarbeid for å nå målene. Nå gleder han seg til å utvikle Nærheten lokaler i by og bygd gjennom samarbeid som sparer klimaet og kapital med sosial bærekraft.

Kontakt Thor på 98009040

Send epost til Thor

Er du en ressurs for Nærheten?

Harald Brynlund-Lima

Byutvikling