Nærheten-teamet

Er det deg?

vi søker?

Er det deg?

Vi søker flere ressurser for så skalere Nærheten for vekst. Brenner du også for gode nabolag i by og bygd, blir vi glade om du kontakter oss!

Bli med å forme nabolag, som former deg!

Er du en ressurs for Nærheten?
Awards

Er det deg Nærheten trenger?

Har du et særlig engasjement for coworking og coliving mm?

Fellesarealer kan vær et segregeringsareal, hvis det programmeres for snevert.

Nærheten en symbiose mellom formål som kan dele ca80% av arealet, fordi det organiseres med formål som har arealbehov på ulike tidspunkter. Det reduserer det totale arealbehovet og investering med mer enn 50%. Arealer som er programmert for flere formål kan enkelt tilpasses til nye formål. Det gir bærekraft som også gir god økonomi.

Er det deg?

Thor Frøystad

prosjektleder

Harald Brynlund-Lima

Byutvikling